Sharuudaha Codsiga Basaboorka

Shuruudaha Codsiga Baasaboorka Caadiga ah

Qof kasta oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahey qaadashada baasaboorka caadiga ah haddii uu soo buuxiyo shuuradaha hoos ku xusan:

a. Codsiga shaqsiga oo qoraal ah.
b. 2 sawir oo teesare ah.
c. Warqadda Danbili la’aanta qofka qaangaarka ah (C I D).
d. Warqadaha Dhalashada iyo Sugnaanta (Dowladda hoose ee deegaanka uu degan yahey ama Safaaradda dalka uu joogo).
e. Ka gudbo hubinta shaqsiga iyo warqadaha ku xusan qodobada 1aad iyo 2aad.
f. Warqadda caddeynta bixinta lacagta baasaboorka.

 

Cusbooneysiin Baasaboor

Qof kasta oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahey in loo cusbooneysiiyo baasaboorka ka dhacey haddii uu buuxiyo shuuradaha hoos ku xusan:

a. Codsiga shaqsiga oo qoraal ah.
b. 2 sawir oo teesare ah.
c. Baasaboorka ka dhacey.
d. Warqadda danbi la’aanta qofka qaangaarka ah (C I D).
e. Warqadaha dhalashada iyo sugnaanta haddii aysan hore feylkiisa ugu jirin (Dowladda hoose ee deegaanka uu degan yahey ama safaaradda dalka uu ku noolyahey).
f. Ka gudbo hubinta shaqsiga iyo waxyaabaha ku qoran qodobada 1aad, 2aad, iyo 3aad (Xaafiiska hubinta iyo bixinta ogolaanshaha).
g. Caddeynta bixinta lacagta Baasaboorka haddii uu ka gudbo qodobada 1aad, 2aad, 3aad, iyo 4aad (Xaafiiska Maalyadda).

 

© 2017 Immigration and Naturalization Directorate